Söderköpings kommun först ut

Vårt mångåriga projekt med att registrera historiska försäkringsbrev ur Östgöta brandstodsbolags arkiv fortsätter. Som första kommun att vara helt klart är Söderköping, då Östra Ryds sockens register nu är publicerat.

Genom vår databas  går det att söka efter fastighet och i viss mån också försäkringstagare. De äldsta försäkringarna är från 1850-talet och registret sträcker sig fram till 1960-talet. Genom brandförsäkringarna går det få en bild av gånga tiders bebyggelse, dess storlek, antal eldstäder, uthus, m.m.

Sammanlagt är för närvarande 66 socknar registrerade och registret hittar du här.

Bilden föreställer en gåramålning av Harstorp 2:3 i Östra Ryds socken, hämtad ur vår gåramålningsdatabas.