Rosenhyddan i Hjulsbro

1956 registrerades firman Rosenhyddan Bageri & Konditori, Anna Johansson i Hjulsbro. För att registreringen skulle vara giltig kungjordes den först i ortstidningen och sen i de allmänna tidningarna.

För att få driva handelsrörelse krävdes tillstånd från Länsstyrelsen dit Anna meddelat att hon ämnade idka bageri- och konditorirörelse samt handel. Men bara två år senare, 1958, anmäldes att rörelsen upphört.

I länsstyrelsens handelsregister finns uppgifter om företagsverksamhet. Just nu jobbar vi med vår kommande handbok om företagsforskning, där handelsregistret är en viktig källa.