Nytt år, ny region

Vid årsskiftet gick Regionförbundet Östsam och Landstinget i Östergötland samman och bildade Region Östergötland. Framförallt handlar det om att ännu tydligare samverka inom länet vilket ända sedan vi bildades varit en viktigt för verksamhet. Mer information om sammanslagningen finns i den här filmen.