Mycket snö i Godegård

Till Arkivens dag 2014 sammanställde Gunnar Larsson vid SMHI:s arkiv uppgifter om extremväder i Östergötland. Han konstaterade bl.a. att det största uppmätta snödjupet, åtminstone efter 1960, är 110 cm i Godegård vintern 1977.

På bilden syns en ladugård vid Unna i Godegårds socken, målad av Kerstin Karlsson 2001. Läs mer om målningen i vår databas om gåramålningar (länk).