Mats ny på arkiv i Linköping

Linköpings föreningsarkiv hade på grund av sjukdom stängt under stora delar av 2018, men från och med i år välkomnar vi den nya föreståndaren Mats Andersson som numera bemannar expeditionen och kommer ordna och förteckna arkiv. Mer info och öppettider finns här (länk).