Lyckat årsmöte

På vårt årsmöte ikväll avtackades Lars Malmbjörk (till höger) som suttit i styrelsen i över 20 år. Även Lars-T Jacobsson avtackades efter nästan 10 år som suppleant och ledamot. På bilden syns också vår ordförande Peter Kristensson (till vänster) och ledamoten Charles Eriksson med buketten.

Även Anneli Hedlund och Anders Karlin avtackades, men de kunde inte närvara under kvällen.

Mötet flöt på utan några diskussioner och efteråt berättade Torsten Nilsson från Arbetets museum om arbetslivsmuseer och ljudprojektet Work with Sounds.

Nu pustar vi ut en smula och tar nya tag med årets verksamhet!