Kulturarvspengar till Östergötland

Riksantikvarieämbetet har delat ut statliga medel i syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Sammanlagt är det 136 arbetslivsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som fått sina ansökningar beviljade och får dela på 16 miljoner kronor i år.

I Östergötland har tio organisationer fått bidrag. Föreningen Spetsmuseet i Vadstena får 20 000 kr till knyppelredskap, Rök-Svanshals Byalag och hembygdsförening får 15 000 kr för att framställa en skrift om Kvarntorps bastu och dess historia. Birgittastiftelsen har beviljats 70 000 kr till ett larm i Klostermuseet, Krokeks hembygdsförening kommer kunna renovera en stensvarv för 60 000 kr, Ringarums hembygdsförening får 10 000 kr för att göra sitt hembygdsmuseum mer tillgängligt, Brukskultur Åtvidaberg har beviljats 47 500 kr för att forma en utställning och Facit AB ur ett designperspektiv, Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg får 50 000 kr för att renovera ett löpverk på ett ånglok, Vadstena museiförening har beviljats 140 000 kr för att utveckla museipedagogiken i Vadstena och Föreningen Bersbo koppargruvor har beviljats två bidrag, dels 78 000 kr för att sprida information till allmänheten och dels 25 000 kr för en utställning i en gruvlave.

Vi önskar alla lycka till med sina projekt, särskilt Krokeks hembygdsförening, Ringarums hembygdsförening och Brukskultur Åtvidaberg som är medlemmar hos oss. Alla som sökt medel men inte beviljats uppmanar vi att inte ge upp. Det kommer sannolikt nya chanser att söka medel och vi kan hjälpa till att fila på era ansökningar till dess.

Syntolkning: Djupt gruvschakt vars botten döljs i mörker. Hisskorg hängande i en till synes ostadig wire. Bilden är tagen i det Adelswärdska gruvschaktet i Bersbo år 2010 av Albin Lindqvist.

Se listan över alla beviljade bidrag 2018 (länk).