Kris i Norrköping

Östergötlands Folkblads löpsedel från den 24 februari 1954.

Textildöden i Norrköping omdanade staden i grunden när en mängd anrika fabriker kom att läggas ner. Tyvärr saknas i stor utsträckning arkiven efter företagen men såväl Norrköpings stadsarkiv som Norrköpings föreningsarkiv förvarar fragment i form av bl.a. fackföreningshandlingar.

Löpsedeln förvaras av Norrköpings föreningsarkiv.