Konsumarkiven

I somras tog vi emot en större leverans med handlingar från Kooperstiva förbundet i Stockholm. Det rör sig om material från ett större antal kooperationsföreningar i Östergötland och under hösten har arbetet med att ordna arkiven pågått. Just nu är vi ungefär halvvägs och förteckningarna kommer efterhand att publiceras på internet. Nyligen blev vår arkivassistent Kjell Oskarsson klar med arkiven efter Finspångs kooperativa förening, Hvilbergens kooperativa handelsförening, Simonstorps Handelsförening, Konsumtionsföreningen Stjärneberg Tryserum och tre föreningar som varit verksamma i Boxholm.