Klart för glas

Nu i dagarna inleds arbetet med att ordna och förteckna Reijmyre glasbruks arkiv från 1930-talet och framåt. Ända sedan glasbrukets konkurs hösten 2015 har vi varit iblandade i att hitta en långsiktig lösning för arkivet tillsammans med Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre. Nu är det klart att arkivet kommer att levereras till Landsarkivet i Vadstena och det konstnärliga materialet till Östergötlands museum, vilka båda två sedan tidigare förvarar motsvarande äldre material.

Ordnings- och förteckningsarbetet kommer att utföras av hembygdsföreningen med handledning från oss. Det rör sig om runt 70 hyllmeter, som säker kommer att kunna krympas ordentligt efter att det gallrats och ordnats.

På bilden syns delar av arkivet i samband med inventering sommaren 2016.