I botten av en arkivbox

I botten av en till synes tom arkivbox påträffades idag en lite lapp. Ett minne från tiden då skrivmaskinernas tangentslag ännu hördes på kontoren. Visdomsord som en arkivarie uppenbart velat lämna efter sig, vilket passar bra så här i början på året. Texten lyder: ”MAN SKALL ALLTID LEVA SOM OM NÄSTA STEG MAN TAR ÄR DET SISTA – VILKET DET OCKSÅ ÄR!”.

Vem upphovspersonen är framgår inte, men en inte helt djärv gissning är att den förre länsarkivarien Börje Hjorth är det skyldige. Vi kommer i vilket fall ha ögonen med oss när vi använder begagnade arkivboxar framöver.