Historiska flygbilder

Den 15 april arrangeras workshopen Historiska flygbilder – en tidsmaskin som hjälper oss se bakåt i tiden! på Länsstyrelsen i Linköping.

Syftet är att presentera/förankra pågående digitaliseringsprojekt, sprida kunskap om historiska bilder som underlag vid förändringsanalyser och få in synpunkter på kompletterande åtgärder för att öka intresset/tillgängligheten.

Workshopen vänder sig mot användare inom kommuner, länsstyrelser, myndigheter på nationell nivå och konsultföretag som arbetar med förändringsanalyser i någon form där bilder från olika tidsepoker är intressanta.

Programmet hittar du här.