Västerby gästgivargård, Söderbärke

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Nordiska museet (har fått foto av målningen). Målningens ägare har tre målningar av troligen Hed Olof Olsson

Lokal

Söderbärke, Smedjebacken, Dalarna

Kontaktperson

Belägen

Västerby gästgivargård

Signatur anm.

Osignerad

Konstnär

Troligen Hed Olof Olsson (1855-1940)