Västerbröta, Grödinge – 1

Gården flyttad österut 1928, nuvarande fastighetsbeteckning Västerbröta 1:7). Målningens ägares morföräldrar hade gården. Enligt målningen låg huset vänt mot öster och snett emot det äldre kvarvarande huset, med gaveln mot vägen (huset bör ha legat ungefär vinkelrätt mot vägen). Där husets baksida bör ha varit finns förvuxna syrener kvar.

Alla bilder

Historik

Gården flyttad österut 1928, nuvarande fastighetsbeteckning Västerbröta 1:7). Målningens ägares morföräldrar hade gården. Enligt målningen låg huset vänt mot öster och snett emot det äldre kvarvarande huset, med gaveln mot vägen (huset bör ha legat ungefär vinkelrätt mot vägen). Där husets baksida bör ha varit finns förvuxna syrener kvar.

Övriga anteckningar

Ägaren har även foto av mellangården på Västerbröta gamla bytomt före 1928

Lokal

Grödinge, Botkyrka, Stockholm

Kontaktperson

Belägen

Västerbröta (mellangården på gamla bytomten)

Årtal

1919

Signatur

O Olsson 1919