Vammarsmåla

Vammarsmåla och Åbäcksholm ligger idag i Valdemarsviks samhälle. Vammarmåla ägs av Anders Bockgård

Alla bilder

Historik

Vammarsmåla och Åbäcksholm ligger idag i Valdemarsviks samhälle. Vammarmåla ägs av Anders Bockgård

Övriga anteckningar

Till höger syns gården Åbäcksholm i Tryserums socken. På målningens baksida stämplat: Otto W. Paulsens, Waldemarsvik.

Lokal

Vammarsmåla, Ringarum, Valdemarsvik, Östergötland

Kontaktperson

Se ägare

Belägen

Vammarsmåla

Teknik

Olja på pannå

Storlek

30 x 20 cm

Årtal

1922

Signatur

O. V. Paulsen 1922

Konstnär

Otto W. Paulsen

Ram

Ja

Vammarsmåla