Tysslinge 1:2, Östertälje – 3

Fr v smedja, gamla bostadshuset, överdelen av brygghuset, nya bostadshuset

Alla bilder

Historik

Fr v smedja, gamla bostadshuset, överdelen av brygghuset, nya bostadshuset

Övriga anteckningar

Bild av målningen i Land nr 25 (1972) 5. Samma som på Nordiska museets foto 553 F.af från 1971 (se kopia av kataloglapp i liten blå box). Troligen denna målning som 1972 tillhörde Margareta Lorensson, se NM kataloglapp (tavlans mått 573 x 775 mm inkl ram)

Lokal

Östertälje, Södertälje, Stockholm

Kontaktperson

Belägen

Tysslinge 1:2

Årtal

1918

Signatur

O Olsson 1918

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)