Tolsum 2:85, Södergård

På 1920-talet brukades gården av ägarens farfar Carl-Emil Karlsson.

Alla bilder

Historik

På 1920-talet brukades gården av ägarens farfar Carl-Emil Karlsson.

Lokal

Tolsum, Ringarum, Valdemarsvik, Östergötland

Belägen

Tolsum 2:85, Södergård

Teknik

Olja/ Papp

Storlek

44 x 66 cm innanför ram

Årtal

1929

Signatur

O Olsson

Konstnär

Olle Olsson

Ram

Ja

Tolsum 2:85, Södergård