Storhult, Älgarås

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Owe Hermansson, Älgarås 2004

Lokal

Älgarås, Töreboda, Västra Götaland

Kontaktperson

Belägen

Storhult

Årtal

1929

Signatur

O Olsson 1929

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)