Starbäcksbo, Görasgården, Dala-Husby

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Nordiska museet (kataloglapp med foto men utan ytterligare uppgifter)

Lokal

Husby, Hedemora, Dalarna

Kontaktperson

Belägen

Starbäcksbo, Görasgården

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)