Sorunda kyrka – 6

De låga husen på ömse sidor har aldrig funnits, ej heller ”obelisken” i förgrunden. Kyrkogårdsmuren borde synas

Alla bilder

Historik

De låga husen på ömse sidor har aldrig funnits, ej heller ”obelisken” i förgrunden. Kyrkogårdsmuren borde synas

Övriga anteckningar

Källa: Sorundabygd (Sorunda hembygdsförening) nr 39 (2007) 20 och Luzzi Herzog

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Sorunda kyrka

Årtal

1919

Signatur

O Olsson 1919

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)