Sorunda kyrka – 2

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Gåramålningar i Sorunda socken (2006) 42 och 43 (övre bilden)

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Sorunda kyrka

Signatur anm.

Osignerad?

Konstnär

Troligen Hed Olof Olsson (1855-1940)