Smedstorp

Enl. Kinda-Posten 7/8 2010: "Smedstorp ligger numera på Enebygatan 26 i Kisa. Torpet uppfördes vid 1700-talets slut och benämndes 1799 som Nybygget. 1811-1820 bodde där smeden Anders Johansson. Stugan bebodd till 1952 av Karl & Selma Svensson."

Alla bilder

Historik

Enl. Kinda-Posten 7/8 2010: "Smedstorp ligger numera på Enebygatan 26 i Kisa. Torpet uppfördes vid 1700-talets slut och benämndes 1799 som Nybygget. 1811-1820 bodde där smeden Anders Johansson. Stugan bebodd till 1952 av Karl & Selma Svensson."

Övriga anteckningar

Tavlan skänkt till Bygdegården (=hembygdsgården) av Erik Falk 1981. Han var fotograf i Kisa åren 1923 - 1953 enligt anteckning på baksidan.

Lokal

Kisa , Kisa, Kinda, Östergötland

Kontaktperson

Raymond Johansson, 0494-10085

Belägen

Smedstorp

Teknik

Olja på pannå

Storlek

41 x 33 cm

Årtal

1965

Signatur

E. Falk 65

Konstnär

Erik Falk

Ram

Ja, trä

Smedstorp