Skarneborg på Skarnö

Motivet är ägarens fars (Karl-Gustav Karlssons) föräldrahem. Fadern (f. 1883) fick tavlan på sin 50-årsdag, således 1933. Knappast troligt att målningen gjordes detta år.

Alla bilder

Historik

Motivet är ägarens fars (Karl-Gustav Karlssons) föräldrahem. Fadern (f. 1883) fick tavlan på sin 50-årsdag, således 1933. Knappast troligt att målningen gjordes detta år.

Övriga anteckningar

Ägaren (1997) hade ett dunkelt minne av att de talat om att han stod ute och målade, men ingen kommer ihåg när det målades, då både givarna och mottagaren är döda. Källa: Brev från ägarna 18 aug (trol. 1997). Bilden är skannad från en fotostatkopia som fanns med i brevet. (Respons från efterlysning i Östgöta Correspondenten 1997-01-03, finns i Nordiska museet.)

Lokal

Skarnö, Vårdnäs, Linköping, Östergötland

Kontaktperson

Belägen

Skarneborg

Årtal anm.

Utan årtal

Signatur

O Olsson

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)