Skällviks kyrka och Stegeborgs slott

Alla bilder

Övriga anteckningar

Målningen avfotograferad av Anders Bockgård i samband med att han ordnade en utställning med gåramålningar i Långrådna bygdegård, troligen på 1980-talet. Anders diafilm skannad av Albin Lindqvist 6 mars 2010. Anders minns ej varifrån han lånat målningen.

Lokal

Skällviks kyrka och Stegeborgs slott, Skällvik, Söderköping, Östergötland

Kontaktperson

Anders Bockgård

Belägen

Skällviks kyrka och Stegeborgs slott

Årtal anm.

Okänt

Signatur anm.

Troligen Wallander

Teknik

Olja på duk?

Storlek

Okänt

Signatur

Okänt

Ram

Okänt

Skällviks kyrka och Stegeborgs slott