Sjöströmstorp på Källberga ägor, Ösmo

Båtsmanstorp nära Sjöängen, brändes ned av markägaren på troligen 1950- eller 1960-talet. Målningen troligen beställd av Mattias Sjöström (1861‒1925) och hans hustru Anna Fredrika Flodmark. Sjöström var båtsman och när familjen kom till båtsmanstorpet ca 1880 bytte stället namn till Sjöströmstorp (kallades tidigare Sjöblomstorp). Sjöström blev senare kyrkogårdsvaktmästare. I familjen fanns sönerna Albin, Bernhard och John och döttrarna Tyra (1891‒1972, arbetade på Vanadisbadet i Stockholm) och Ingeborg. Målningen ägdes senare av Tyras oäkta son Carl Åke Sjöström (16/2 1921‒2011, fader Carl Oscar Ekstrand). Åke bodde på Sjöströmstorp tills han var 11 år, då Tyra gifte sig med fiskaren Gustav (”Grev-Gustav” efter bostaden på Grevgatan i Nynäshamn). Åke flyttade till Hargshamn 1996, och efter hans och senare hans sambos död kom målningen till Tony Fredriksson.

Alla bilder

Historik

Båtsmanstorp nära Sjöängen, brändes ned av markägaren på troligen 1950- eller 1960-talet. Målningen troligen beställd av Mattias Sjöström (1861‒1925) och hans hustru Anna Fredrika Flodmark. Sjöström var båtsman och när familjen kom till båtsmanstorpet ca 1880 bytte stället namn till Sjöströmstorp (kallades tidigare Sjöblomstorp). Sjöström blev senare kyrkogårdsvaktmästare. I familjen fanns sönerna Albin, Bernhard och John och döttrarna Tyra (1891‒1972, arbetade på Vanadisbadet i Stockholm) och Ingeborg. Målningen ägdes senare av Tyras oäkta son Carl Åke Sjöström (16/2 1921‒2011, fader Carl Oscar Ekstrand). Åke bodde på Sjöströmstorp tills han var 11 år, då Tyra gifte sig med fiskaren Gustav (”Grev-Gustav” efter bostaden på Grevgatan i Nynäshamn). Åke flyttade till Hargshamn 1996, och efter hans och senare hans sambos död kom målningen till Tony Fredriksson.

Övriga anteckningar

Gåva till Ösmo hembygdsgille 2013 från Tony Fredriksson, Hargshamn

Lokal

Ösmo, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Monica Hallberg, Hargshamn och Siw Wahlberg, Ösmo 2012-2013

Belägen

Sjöströmstorp på Källberga ägor

Teknik

Olja på papp

Storlek

65 x 45 cm exkl ram

Årtal

1917

Signatur

O Olsson 1917

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)