Sjons i Backa, Rättvik

Konstnären lär ha varit lärling till Zorn men kommit på obestånd. Kom och erbjöd sig att måla av gårdarna mot mat och brännvin. Han gick från ställe till ställe och var mycket dåligt klädd sommar som vinter

Alla bilder

Historik

Konstnären lär ha varit lärling till Zorn men kommit på obestånd. Kom och erbjöd sig att måla av gårdarna mot mat och brännvin. Han gick från ställe till ställe och var mycket dåligt klädd sommar som vinter

Övriga anteckningar

Källa: Nordiska museet KU 3620 (svar på frågelista Sp 216, från Maj-Britt Olsson, Bandhagen). Sagesman: Erik Olsson 1836–1961, född på Sjons, kom till Stockhom i början av 1900-talet, var målare

Lokal

Rättvik, Dalarna

Kontaktperson

Belägen

Sjons i Backa

Signatur anm.

Osignerad

Teknik

Olja på duk

Storlek

74 x 55 cm

Årtal

1900-1908

Konstnär

Troligen Hed Olof Olsson (1855-1940)