Rosenhill, Huddinge

Stället låg till vänster om Huddingevägen strax efter Flemingsberg, när man kommer från Tumba (det finns en Rosenhillsväg där nu)

Alla bilder

Historik

Stället låg till vänster om Huddingevägen strax efter Flemingsberg, när man kommer från Tumba (det finns en Rosenhillsväg där nu)

Övriga anteckningar

Konstnären torde vara Alfred Wiström från Kalmar (1833-1873), som gick på Konstakademien 1861–1865. Källa: Stig Geber 2003

Lokal

Huddinge, Stockholm

Kontaktperson

Belägen

Rosenhill

Årtal

1864

Signatur

A Wiström 64

Konstnär

Troligen Alfred Wiström från Kalmar (1833-1873)