Ringarums skola och kyrka

Till vänster Ringarums sockenstuga med skola och till höger kyrkan.

Alla bilder

Historik

Till vänster Ringarums sockenstuga med skola och till höger kyrkan.

Övriga anteckningar

Målningen fotograferad av Anders Bockgård i samband med att han ordnade en utställning i Långrådna Bygdegård , troligen på 1980-talet- Anders diafilm skannad av Albin Lindqvist 6 mars 2010. Enligt Anders finns målningen samt en till av Olsson förvarade vid Hollertz gård i Bråta. Målningen utförd av Olle Olsson att döma av stilen och matrialet. Att den ej är signerad tyder på att målningen kan ha används i reklamsammanhang i socknen.

Lokal

Ringarums skola och kyrka, Ringarum, Valdemarsvik, Östergötland

Kontaktperson

Anders Bockgård

Belägen

Ringarums skola och kyrka

Årtal anm.

Okänt

Signatur anm.

Troligen Olle Olsson

Teknik

Olja på papp

Storlek

Troligen 67 x 46 cm

Signatur

Ingen sign.

Ram

Nej

Ringarums skola och kyrka