Prästtorp, Lista

Gårdens dåvarande ägare hette Jon, Kristina och Hilmer Jonsson. Jan och Eva Ericsson bor på gården 2002. Eva är dotterdotter till Arvid och Sigrid Andersson som köpte gården 1924. Till höger syns fastigheten Prästtorp 1:12 och till vänster 1:18. 1:12 byggdes i slutet av 1800-talet. 1:18 har enl. befintlig karta anor från slutet av 1600-talet. Den stora byggnaden mot skogsbrynet såldes under kriget som ved till stadsbor i Eskilstuna.

Alla bilder

Historik

Gårdens dåvarande ägare hette Jon, Kristina och Hilmer Jonsson. Jan och Eva Ericsson bor på gården 2002. Eva är dotterdotter till Arvid och Sigrid Andersson som köpte gården 1924. Till höger syns fastigheten Prästtorp 1:12 och till vänster 1:18. 1:12 byggdes i slutet av 1800-talet. 1:18 har enl. befintlig karta anor från slutet av 1600-talet. Den stora byggnaden mot skogsbrynet såldes under kriget som ved till stadsbor i Eskilstuna.

Övriga anteckningar

Källa: Birgitta Hannfors, Torshälla

Lokal

Lista, Eskilstuna, Södermanland

Kontaktperson

Belägen

Prästtorp

Årtal

1917

Signatur

J Larsson 1917

Konstnär

Johan Larsson (1878-1977)