Pellpägården i Hole, Malung – 3

Ursprunglig ägare av målningen var Nissjers Albert Persson, bror till Alfred och Maria som ägde de andra två målningarna av gården; brorsonen Olle Jansson ärvde den och nu finns den hos hans dotter

Alla bilder

Historik

Ursprunglig ägare av målningen var Nissjers Albert Persson, bror till Alfred och Maria som ägde de andra två målningarna av gården; brorsonen Olle Jansson ärvde den och nu finns den hos hans dotter

Övriga anteckningar

På baksidan står det 'O Albert Persson, Hole 20/11 1907', i övre högra hörnet är en stämpel med 'O Albert Persson' i rött som förmodligen han själv satt dit. Källa: Målningens ägare via Mass Elisabet Larsson, Falun. Se även Elisabets uppsats i Skinnarebygd 2012

Lokal

Malung, Malung-Sälen, Dalarna

Kontaktperson

Belägen

Pellpägården i Hole

Teknik

Olja på träfiberskiva

Storlek

59 x 42 cm

Årtal

1907

Signatur

O Olsson 1907

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)