Pallars, Alfta

Målningens ägare 2010 äger även gården. Ägarens text: De grånade spåntaken skulle strax ersättas av tegeltak och i samband med detta ändrades husets färgsättning för att harmoniera med det röda teglet). Text på hemsidan: Gården Pallars är bevarad i originalskick från 1880-talet när den byggdes. Den visar ett ståndsmässigt byggande som inte var kopplat till jordbruket och de gamla bondesläkterna.  På en avstyckad tomt uppfördes bostadshus och lanthandel som var i drift under sextio år fram till 1944. Under vissa perioder drevs här också café och resande bilister betjänades med bensin vid en pump på baksidan. Lanthandeln var vid den här tiden byns viktigaste sociala kontaktpunkt. De byggnader vars funktion var knuten till verksamheten, dvs bostadshus, lanthandel och magasin finns kvar än idag.

Alla bilder

Historik

Målningens ägare 2010 äger även gården. Ägarens text: De grånade spåntaken skulle strax ersättas av tegeltak och i samband med detta ändrades husets färgsättning för att harmoniera med det röda teglet). Text på hemsidan: Gården Pallars är bevarad i originalskick från 1880-talet när den byggdes. Den visar ett ståndsmässigt byggande som inte var kopplat till jordbruket och de gamla bondesläkterna. På en avstyckad tomt uppfördes bostadshus och lanthandel som var i drift under sextio år fram till 1944. Under vissa perioder drevs här också café och resande bilister betjänades med bensin vid en pump på baksidan. Lanthandeln var vid den här tiden byns viktigaste sociala kontaktpunkt. De byggnader vars funktion var knuten till verksamheten, dvs bostadshus, lanthandel och magasin finns kvar än idag.

Lokal

Alfta, Ovanåker, Gävleborg (Hälsingland)

Belägen

Pallars

Årtal

1915

Signatur

O Olsson 1915