Östra Ryds kyrka

Alla bilder

Övriga anteckningar

Målad före 1940-talet då nya kyrkogården kom till.

Lokal

Östra Ryd, Östra Ryd, Söderköping, Östergötland

Kontaktperson

Vaktmästare Olle Hilleberg vid kyrkl. Samfälligheten

Belägen

Östra Ryds kyrka

Teknik

Olja på duk

Storlek

49,5 x 69,5 cm

Signatur

T. WIGMOSTAD

Ram

Ja

Östra Ryds kyrka