Norr Enby, Sorunda

Till vänster om det vita huset på målningen, som idag är gult, ligger ett hus som inte finns kvar. Ytterligare till vänster ligger Norr Enby-stugorna med huvudbyggnaden, Anderstugan och Lidret.

Alla bilder

Historik

Till vänster om det vita huset på målningen, som idag är gult, ligger ett hus som inte finns kvar. Ytterligare till vänster ligger Norr Enby-stugorna med huvudbyggnaden, Anderstugan och Lidret.

Övriga anteckningar

Källa: Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 9

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Norr Enby

Årtal

1919

Signatur

O Olsson 1919

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)