Nannegården, nära Haverdal

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Tore Nanneson, Uvebergsvägen 68, Linköping, www.nanneson.se (2015)

Lokal

Halmstad, Halland

Kontaktperson

Tore Nanneson, Linköping

Belägen

Nannegården, nära Haverdal

Årtal

1913

Signatur

M Rolf 1913

Konstnär

Martin Rolf