Malma norrgård

Gården skänktes på 1960-talet till donationsfonden som förvaltas av Västra Eneby församling

Alla bilder

Historik

Gården skänktes på 1960-talet till donationsfonden som förvaltas av Västra Eneby församling

Övriga anteckningar

På målningen fr.v. arrendatorsbostaden och mangårdsbyggnaden. De ligger i verkligheten i 90º vinkel

Lokal

Malma, Västra Eneby, Kinda, Östergötland

Kontaktperson

Mathias von Wachenfeldt, Stifts- & landsbiblioteket i Linköping; (Örjan Gustafsson i Malma 0494-12571)

Belägen

Malma norrgård

Teknik

Olja på papp

Storlek

64,5 x 46 cm

Årtal

1927

Signatur

O. Olsson 1927

Konstnär

Olle Olsson

Ram

Ja

Malma norrgård