Malma Norr- och Södergård

Norrgården donerades på 1960-talet och förvaltas av Västra Eneby församling

Alla bilder

Historik

Norrgården donerades på 1960-talet och förvaltas av Västra Eneby församling

Övriga anteckningar

Södergården t.h. Norrgåden t.v. På målningens baksida finns limmat tidningspapper från ÖC 1891-03-21. Gårdarna återuppbyggda efter en brand ca 1860 enligt nuvarande arrendatorn.

Lokal

Malma, Västra Eneby, Kinda, Östergötland

Kontaktperson

Mathias von Wachenfeldt, Stifts- & Landsbibl. Linköping (Örjan Gustavsson, Malma 0494-12571)

Belägen

Malma Norr- och Södergård

Årtal anm.

Mellan 1860 och 1891

Teknik

Akvarell, tusch på papper, limmat på papp

Storlek

72 x 60,5 cm

Signatur

C J Wester

Konstnär

Carl Johan Wester

Ram

Ja

Malma Norr- och Södergård