Lövåsätter, Sunne

Modern till ägaren 2008 Margit Lindberg (f Svensson) föddes i Lövåsätter år 1911

Alla bilder

Historik

Modern till ägaren 2008 Margit Lindberg (f Svensson) föddes i Lövåsätter år 1911

Övriga anteckningar

Källa: Magnus Arnér 2008

Lokal

Sunne, Sunne, Värmland

Kontaktperson

Belägen

Lövåsätter

Årtal anm.

Signatur utan årtal?

Signatur anm.

Svårläst signatur

Signatur

E Nordin