Lilla Gusum 1:3

Då målningen gjordes brukades gården av ägarens morföräldrar vilka kom till gården 1922-23. Ny ladugård uppfördes 1924. Mangårdsbyggnaden (till höger på målningen) byggdes om 1935 och boden (till vänster) ombyggdes 1951.

Alla bilder

Historik

Då målningen gjordes brukades gården av ägarens morföräldrar vilka kom till gården 1922-23. Ny ladugård uppfördes 1924. Mangårdsbyggnaden (till höger på målningen) byggdes om 1935 och boden (till vänster) ombyggdes 1951.

Övriga anteckningar

Flaggstången har enligt ägaren aldrig stått så centrerat som på målningen. På målningens baksida står skrivet "Månsson 7". Månsson avser ägarens morfar Gideon Månsson och 7 bör troligen vara målningens pris.

Lokal

Lilla Gusum, Ringarum, Valdemarsvik, Östergötland

Kontaktperson

Torvald Karlsson, Lilla Gusum, 610 40 Gusum

Belägen

Lilla Gusum 1:3

Teknik

Olja på papp

Storlek

46 x 66 cm

Årtal

1923

Signatur

O Olsson

Konstnär

Olle Olsson

Ram

Ja

Lilla Gusum 1:3