Leckersbo by

Ägaren är född i Leckersbo 1919, där föräldrarna arrenderade en gård fram till 1925 som ägdes av Lundbergs läderfabrik i Valdemarsvik.

Alla bilder

Historik

Ägaren är född i Leckersbo 1919, där föräldrarna arrenderade en gård fram till 1925 som ägdes av Lundbergs läderfabrik i Valdemarsvik.

Övriga anteckningar

På baksidan (?) angivet 1,40 + 75 + 75 = 2,90. Avser pris på målningen?

Lokal

Leckersbo, Ringarum, Valdemarsvik, Östergötland

Kontaktperson

Belägen

Leckersbo by

Årtal anm.

Enligt signatur

Teknik

Olja på papp

Storlek

38 x 59,5 cm

Årtal

1922

Signatur

Lekersbo N.A. 1922

Ram

Ja

Leckersbo by