Kyrkogården (Grav )

Givarna ägde gården fram till mars 1998 och hade varit i familjens ägo sedan 1905. Gåramålning över Å socken.

Alla bilder

Historik

Givarna ägde gården fram till mars 1998 och hade varit i familjens ägo sedan 1905. Gåramålning över Å socken.

Övriga anteckningar

Text på gravstenen: " Familjegraf Fru Ingrid Edberg född 1871 död 1920 Eva född 1908 död Emil Edberg Sv. PS 106 Lundby Säteri"

Lokal

Kyrkogården, Å, Norrköping, Östergötland

Kontaktperson

Ann Wastesson

Belägen

Kyrkogården (Grav )

Teknik

Olja på papp

Storlek

L 56,5 x 76 cm inkl. ram

Årtal

1921

Signatur

O Olsson

Konstnär

Olle Olsson

Ram

Ja

Kyrkogården (Grav )