Krutas i Koberga by, Dala-Husby (två målningar)

Två målningar med olika ägare

Alla bilder

Historik

Två målningar med olika ägare

Övriga anteckningar

Källa: Nord Mus KU 5765 (svar på frågelista Sp 216 från Gustav V Reinholdsson, Aspåker, Dala-Husby)

Lokal

Husby, Hedemora, Dalarna

Kontaktperson

Belägen

Krutas i Koberga by

Signatur anm.

Osignerade

Teknik

Olja på duk

Storlek

83 x 60 cm inkl ram

Konstnär

Troligen Hed Olof Olsson (1855-1940)