Klarälven och norra Åstrand, Norra Ny – 1

Målningen tidigare ägd av Lars Emil Strandlund, far till ägaren 2011

Alla bilder

Historik

Målningen tidigare ägd av Lars Emil Strandlund, far till ägaren 2011

Övriga anteckningar

Källa: Monika Kvarnström, Stöllet

Lokal

Norra Ny, Torsby, Värmland

Kontaktperson

Belägen

Klarälven och norra Åstrand

Signatur anm.

Troligen osignerad

Konstnär

Möjligen Hed Olof Olsson (1855-1940)