Joseppas stuga, Grimsta, Sorunda

Stugan finns inte längre kvar

Alla bilder

Historik

Stugan finns inte längre kvar

Övriga anteckningar

Källa: Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 27

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Joseppas stuga, Grimsta

Signatur

August Andersson