Indalsälven vid Berge, Timrå – 1

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Målningens ägare 2006

Lokal

Timrå, Västernorrland

Kontaktperson

Belägen

Indalsälven vid Berge med ångfartyget Indal

Årtal

1912

Signatur

CS 1912