Hvargarn, Lista – 1

Gården kom till släkten 1907 då den köptes av Erik och Anna Persson.	Karin Wigren är sonsons dotter till Erik Persson och 2002 4:e generationen ägare. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1879.
Huvudbyggnaden är uppförd av Gustaf Zimmerman, som då ägde gården. Under de tre år byggnationen pågick bodde han med sin familj i det vita huset till vänster. Det vita huset, där Karins mamma Margareta nu bor, lär för länge sedan ha varit gårdens mejeri och därefter arbetarbostad. Till höger om detta ligger ett brygghus och en smedja. Smedjan flyttades senare upp bakom stallet. Ladugården förstördes vid en brand 1947 men byggdes upp igen samma år. Det mindre huset framför ladugården är ett gammalt magasin. Det lilla grå huset till vänster om huvudbyggnaden är en lekstuga som Gustaf Zimmerman lät bygga till sina tre döttrar. Det isolerades och hade en spis så att de kunde vara där även vintertid. Det röda huset vars gavel syns bakom lekstugan är vedbod. Mittemot huvudbyggnaden ligger stallet. Till höger en arbetarbostad som revs 1947 och ersattes med ett nytt på samma plats.

Alla bilder

Historik

Gården kom till släkten 1907 då den köptes av Erik och Anna Persson. Karin Wigren är sonsons dotter till Erik Persson och 2002 4:e generationen ägare. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1879. Huvudbyggnaden är uppförd av Gustaf Zimmerman, som då ägde gården. Under de tre år byggnationen pågick bodde han med sin familj i det vita huset till vänster. Det vita huset, där Karins mamma Margareta nu bor, lär för länge sedan ha varit gårdens mejeri och därefter arbetarbostad. Till höger om detta ligger ett brygghus och en smedja. Smedjan flyttades senare upp bakom stallet. Ladugården förstördes vid en brand 1947 men byggdes upp igen samma år. Det mindre huset framför ladugården är ett gammalt magasin. Det lilla grå huset till vänster om huvudbyggnaden är en lekstuga som Gustaf Zimmerman lät bygga till sina tre döttrar. Det isolerades och hade en spis så att de kunde vara där även vintertid. Det röda huset vars gavel syns bakom lekstugan är vedbod. Mittemot huvudbyggnaden ligger stallet. Till höger en arbetarbostad som revs 1947 och ersattes med ett nytt på samma plats.

Övriga anteckningar

Karins farfar berättade att konstnären Larsson hade kost och logi under tiden han arbetade med en tavla och att han tog god tid på sig. Källa: Karin Wigren, Hvargarn och Birgitta Hannfors, Torshälla. Se även Ottosson, Johan Larsson i Sörmland, Vår hembygd (Kyrkhults hembygdsförening) (2013) 30-32

Lokal

Lista, Eskilstuna, Södermanland

Kontaktperson

Karin Wigren

Belägen

Hvargarn

Storlek

124 x 83 inkl ram

Årtal

1916

Signatur

J Larsson 1916

Konstnär

Johan Larsson (1878-1977)