Husby kyrka med flottbron, Dala-Husby – 10

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Nordiska museet KU 5753 (svar på frågelista Sp 216, inkom 1975 från Vera Seger (f 1915), Långshyttan

Lokal

Husby, Hedemora, Dalarna

Kontaktperson

Belägen

Husby kyrka med flottbron

Signatur anm.

Osignerad

Storlek

80 x 60 cm

Konstnär

Troligen Hed Olof Olsson (1855-1940)