Husby kyrka, Dala-Husby (två målningar)

Två målningar med olika ägare

Alla bilder

Historik

Två målningar med olika ägare

Övriga anteckningar

Källa: Nordiska museet KU 5765 (svar på frågelista Sp 216, från Gustav V Reinholdsson, Aspåker, Dala-Husby).

Lokal

Husby, Hedemora, Dalarna

Kontaktperson

Belägen

Husby kyrka

Signatur anm.

Osignerade

Konstnär

Troligen Hed Olof Olsson (1855-1940)