Ottersta 4:2, Sorunda

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 38

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Ottersta 4:2

Årtal

1920

Signatur

O Olsson 1920

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)