Gusum Herrgård

Gusums bruksherrgård uppfördes 1731 och beboddes nästan uteslutande av släkten Westerberg. Byggnaden brann ned 1995.

Alla bilder

Historik

Gusums bruksherrgård uppfördes 1731 och beboddes nästan uteslutande av släkten Westerberg. Byggnaden brann ned 1995.

Lokal

Gusum Herrgård, Ringarum, Valdemarsvik, Östergötland

Belägen

Gusum Herrgård

Teknik

Olja på duk

Årtal

1913

Signatur

C.Th.W

Ram

Ja

Gusum Herrgård