Gryts kyrka

Beställdes tillsammans med ytterligare en målning på Kantorsgården ( se inventeringsprotokoll) av kantor A. Filip Johansson. Han var på sin tid Gryts starka man och innehade en mängd kommunala och kyrkliga uppdrag. Efter hans bortgång övertogs målningarna av Britta Magnusson, som också hon var starkt engagerad i Gryt, inte minst dess bygdegård. Därför hamnade de båda målningarna i Gryts bygdegård efter att hon avled vid 1990-talets början. Berättat av Sonja Magnusson i Gryt 2005-10-14.

Alla bilder

Historik

Beställdes tillsammans med ytterligare en målning på Kantorsgården ( se inventeringsprotokoll) av kantor A. Filip Johansson. Han var på sin tid Gryts starka man och innehade en mängd kommunala och kyrkliga uppdrag. Efter hans bortgång övertogs målningarna av Britta Magnusson, som också hon var starkt engagerad i Gryt, inte minst dess bygdegård. Därför hamnade de båda målningarna i Gryts bygdegård efter att hon avled vid 1990-talets början. Berättat av Sonja Magnusson i Gryt 2005-10-14.

Övriga anteckningar

Finns ytterligare en målning med samma vy . Om man jämför går det att konstatera att en del träd är gula på den andra målningen, vilket troligen är målad på hösten. Den här målningen är troligen från vår eller sommar. Den vita byggnaden till höger har en svart lucka på den andra målningen. Den saknas här.

Lokal

Gryts kyrka, Gryt, Valdemarsvik, Östergötland

Kontaktperson

Se ägare

Belägen

Gryts kyrka

Teknik

Olja/Papp

Storlek

46,4 x 66 cm

Årtal

1923

Signatur

O Olsson

Konstnär

Olle Olsson

Ram

Ja

Gryts kyrka